The Cooperative of Theater Anthropology is a collaborative proposal for anyone who has the „courage” to question the being of Theater – in between its minimalist definition and the largest sense of it.
We analyse the Theater on the crossroads of cultures:
1. horizontally: through the meetingpoint of the geographically distingueshed cultures
2. vertically: through the relationship in between theatrical forms in different ages.
The role of the Theater in the society has also two ways of analysis. Thus, we are interested by the place of the institutional theater in the social context and, as well, we explore the theatrical aspects encompassed in our society behaviour.
These points of interest will be studied/developed/performed in theoretical and practical workshops.
Suggestions are allways wellcome regarding how to make The Cooperative more effective!

An initiative of the Anthropoesis Intercultural Center

http://www.facebook.com/groups/anthropoesis.center/

Cooperativa de Antropologia Teatrală este o propunere colaborativă pentru cei care au „curajul” să investigheze ființarea Teatrului –atît în sensul său minimalist, cît şi în sensul larg al cuvântului.
Privim Teatrul la intersecţia diverselor culturi:
1. în plan orizontal: prin prisma culturilor care se disting geografic
2. în plan vertical: prin prisma culturilor care variază în diferite epoci.
Propunem studierea relaţiei dintre Teatru şi societate prin două direcţii de abordare. Ne interesează locul “teatrului instituţional” în contextul societăţii şi în același timp explorăm aspectele teatrale ale comportamentului social.
Aceste puncte de interes vor fi studiate/dezvolate/performate în ateliere teoretice şi practice.
Sugestiile sunt binevenite referitor la cum poate deveni cât mai eficientă această Cooperativă.

O inițiativă a Centrului Intercultural Anthropoesis

A Színházantropológiai Szövetkezet közreműködésre hívja fel azokat az érdeklődőket, akiknek „van bátorságuk” folyamatosan rákérdezni a Színház mibenlétére – a szó legszűkebb és legtágabb értelmében.
A Színházat a különböző kultúrák kereszteződésében vizsgáljuk:
1. vízszintes irányban: a földrajzilag meghatározott és
2. függőleges síkon: a koronként változó kultúrák összefüggéseiben.
A Színház és Társadalom viszonyát hasonlóképpen két irányból közelíthetjük meg: hogyan helyezkedik el abban az intézményesített színház valamint milyen teátrális jelenségek élnek a társadalmi kontextusban.
Ezeket a szempontokat figyelembe véve választjuk meg elméleti és gyakorlati műhelyeink témáját.
A hozzászólásokat örömmel fogadjuk és asszerint tesszük a Szövetkezet munkáját még hasznosabbá és termékenyebbé.

A Színházantropológiai Szövetkezet az Anthropoesis Interkulturális Központ kezdeményezésével alakult meg.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s